Myslivost provozujeme v honitbě Bažantnice Bačov o výměře 728 ha, která je celá i jako uznaná bažantnice, tzn. je zde možno organizovat hony i na vypouštěné bažanty. Vedle toho se zde loví zvěř dančí, srnčí a dále je zde z lovné zvěře zastoupeno prase, zajíc, kachna, liška, kuna, jezevec, nutrie.

Je možné si u nás objednat bažantí hon. Cena a podmínky na dotaz u mysliveckého hospodáře.

V případě volné kapacity je možný odlov trofejové zvěře (daněk, srnec). Cena a podmínky na dotaz u mysliveckého hospodáře.

Zájemci o odkup zvěřiny – kontaktujte prosím vedoucího střediska.