hero

LESY

hero

MYSLIVOST

hero

OSLAVY

Lesy, myslivost, bažantnice a zázemí pro oslavy u Kolína

Lesy Bačov je označení pro souvislý lesní komplex nacházející se mezi Kolínem (severně od areálu TPCA), Velkým Osekem, Sány a Volárnou, v jehož středu je hájovna (samota) Bačov. Jedná se o majetek vlastníků firmy DEBLICE – lesy s.r.o.: Ing. Martina Čížka a Ing. Petra Vondráčka. Vedle udržitelného lesního hospodářství, o které se stará firma DEBLICE – lesy, se zde provozuje myslivost v honitbě Bažantnice Bačov a do budoucna se plánuje zrekonstruovat a vystavět zázemí pro reprezentaci, oslavy a hospodářský dvůr. Cílem je majetek nadále zvelebovat, tak aby dělal radost nejen majitelům, ale i všem hostům, případně těm, kteří si to zde pronajmou ať už za účelem myslivosti, případně oslav s ubytováním v klidném zázemí navazujícím na přírodu.
 

Myslivost – Pronájmy